Проверка на сметката

Абонатен номер:
 
Абонатният ви номер е седемцифреният код от полето „Абонатен номер”, намиращо се на фактурата Ви.
 
Отчети на водомерите можете да давате на следните телефони: 519861 и 519862
Последни новини

2014-09-16 13:52:16

 

„ВиК” ЕООД Благоевград информира своите абонати, че на 17.09.2014 г.започва реконструкция на съществуващите улични водопроводни мрежи в жк.”Запад” в участъка от ул.”Александър Малинов” до Спортна зала „Скаптопара”. В периода от 17.09.2014 г. до 06.10.2014 г. е възможно да бъде нарушено водоподаването за кратки периоди от време, поради извършваните строително-монтажни работи.

 

Ръководството на дружеството се извинява за създадените неудобства.
2014-05-10 16:13:05

 

 “ВиК”ЕООД-Благоевград уведомява всички свои потребители, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча,в периода 12.05.2014г. – 13.06.2014г. 

Графика можете да изтеглите от тук.
2014-01-27

Уважаеми потребители,

Напомняме Ви, че всички 10-годишни водомери подлежат на периодична проверка и/или подмяна.

 

Индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради - етажна собственост, подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Това е регламентирано в Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Според наредбата в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер. Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от ВиК-Благоевград правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията.

Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите. В тази връзка абонатите на дружеството могат да предприемат следните действия:

1. Да заплатите на касата на ВиК-Благоевград сумата от 21,00лв. за демонтаж, монтаж, периодична проверка и пломбиране на водомера. Служители на дружеството ще посетят дома Ви и ще демонтират водомера, за да му бъде направена периодична проверка, като за времето на проверка ще бъде монтиран оборотен водомер. Ако средството за измерване е преминало проверката и е поставен актуален знак, водомера ще бъде монтиран отново. Ако той е неизправен, абонатът следва да го ремонтира или да закупи нов водомер. За времето до монтирането на изряден водомер, дружеството ще начислява т.нар. служебна консумация - по 5 куб.м. на член от домакинството месечно.

2. Да заплатите на касата на ВиК-Благоевград сумата от 59,00лв. за монтиране на нов водомер /вкл.демонтаж,монтаж и пломбиране на водомера/. Служител на дружеството ще извърши подмяната.

3. Да закупува нов водомер, одобрен по Наредба №4. На касата на ВиК-Благоевград да  заплатите сумата от 16.00лв. за демонтаж, монтаж и пломбиране холендъра на водомера. Служител на дружеството извършва подмяната.

4. Абонатът може да се обърне и към фирмата, упълномощена от ВиК - Благоевград за подмяна и проверка на индивидуални водомери. Техни представители посещават абоната, подменят с нов водомер, отговарящ на всички нормативни изисквания и го пломбират.

Право на абоната е сам да избере най-удобния за него варианта за проверка и/или подмяна на водомера.


Плащане

ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА ВОДА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Плащането по Интернет (система e-pay) става на сайта http://www.epay.bg/.  Направете Вашата регистрация с потребителско име и парола. При попълване на информация за абонатен номер обърнете внимание на следното:

1. Ако сте заплатили сметката си за вода, Вие имате издадена фактура от нашата система. Използвайте седемцифреният си код от полето „Абонатен номер”, намиращо се на фактурата.

 

Примери:       
Абонатен номер:1234567 се въвежда – 1234567;

 

Внимание: През системата не могат да се плащат просрочени сметки. Погасяване на стари задължения се извършва само в брой на някоя от касите на ВиК.

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

 

        Вид 
по Банка Разплащателна    БАНКОВ  парична
ред   сметка №   КОД единица
           
  РП БЛАГОЕВГРАД        
           
1

СИБАНК

BG70BUIB78371004055507

 

BUIB BG SF

BGN
2

ОБЩИНСКА БАНКА

BG23SOMB91301013719201

 

SOMB BG SF

BGN
           
  РП РАЗЛОГ        
           
1

СИБАНК

BG70BUIB98881004055500

 

BUIB BG SF

BGN
           
  РП ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ        
           
1

СИБАНК

BG43BUIB98881004055501

 

BUIB BG SF

BGN

 

 

 

КАСИ

1. Регионално поделение Благоевград

- Сградата на „ВиК” на ул. „Антон Чехов” №3, работно време – 8.00-12.00 и 13.00-16.30 ч.

- Център за обслужване на клиенти /над касата на Енергото/ на бул. „Св.Св. Кирил и Методий” №4, работно време – 8.00-18.30 ч.

- Общинска банка – 9.00-13.00 и 14.00-18.00 ч.

- ПС в кв. „Струмско” – 9.00-13.00 и 14.00-18.00 ч.

- Централен офис на Български пощи -паричен салон - 8.00ч.-17.00ч.

- ж.к. „Ален мак”, бл. 8 – 8.00-12.00 и 14.00-18.00 ч.

 

 

2. Район Симитли

- Сградата на „ВиК” - 8.00-12.00 и 13.00-17.00 ч.

- ПС в Симитли – 7.30-12.00 и 13.00-16.30 ч.

 

3. Регионално поделение Разлог

- Сградата на „ВиК” – гр. Разлог, работно време - 8.00-12.00 и 13.30-17.00 ч.

- ПС в Разлог – 8.00-17.30 ч.

- Разлог, ул."Иван Вазов" 12 - 8.30-13.00 и 14.00-17.30ч.

- ПС в Якоруда – 8.00-12.00 и 13.30-17.00 ч.

- Сградата на „ВиК” – гр. Банско, работно време - 8.00-12.00 и 13.30-17.00 ч.

 

4. Регионално поделение Гоце Делчев

- Сградата на „ВиК”, работно време - 8.00-12.00 и 13.30-17.00 ч.

- ДЗИ Банк – 8.00-12.00 и 14.00-17.40 ч.

- ПС Гърмен – 8.00-12.00 и 13.00-16.00 ч.

 

 

 


2010 © ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Профил на купувача | Новини | Уеб дизайн